XVII  
    Hołny Mejera    11-14 września 2023
Strona główna

Komitet programowy

Tematyka

Uczestnicy

Ważne terminy

Referaty i publikacja

Koszty uczestnictwa

Kontakt

Komitet organizacyjny

Materiały konferencyjne

Program konferencji

Miejsce konferencji

Poprzednie konferencjeXVII Konferencja
Technologie Eksploracji i Reprezentacji Wiedzy

11-14 września 2023
Hołny Mejera


Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w konferencji
prof. dr hab. Leon Bobrowski - Politechnika Białostocka, PTI
prof. dr hab. Kazimierz Trzęsicki - PTI


ZAPROSZENIE DO KONFERENCJI

Karta uczestnictwa: (doc)  (pdf)
Projekt finansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu "Doskonała nauka II - Wsparcie konferencji naukowych".