XIV  
    Hołny Mejera    4-7 września 2019
Strona główna

Komitet programowy

Tematyka

Uczestnicy

Ważne terminy

Referaty i publikacja

Koszty uczestnictwa

Kontakt

Komitet organizacyjny

Materiały konferencyjne

Program konferencji

Miejsce konferencji

Poprzednie konferencjeXIV Konferencja
Technologie Eksploracji i Reprezentacji Wiedzy

4-7 września 2019
Hołny Mejera


Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w konferencji
prof. dr hab. Leon Bobrowski - Politechnika Białostocka, PTI
prof. dr hab. Kazimierz Trzęsicki - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Edwarda Szczepanika w Suwałkach, PTIZAPROSZENIE DO KONFERENCJI

Karta uczestnictwa: (doc)  (pdf)

------- Granty konferencyjne PTI -------
XIV Konferencja 'Technologie Eksploracji i Reprezentacji Wiedzy' - zadanie finansowane w ramach umowy 520/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę