XIII  
    Hołny Mejera    5-8 września 2018
Strona główna

Komitet programowy

Tematyka

Uczestnicy

Ważne terminy

Referaty i publikacja

Koszty uczestnictwa

Kontakt

Komitet organizacyjny

Materiały konferencyjne

Program konferencji

Miejsce konferencji

Poprzednie konferencjeXIII Konferencja
Technologie Eksploracji i Reprezentacji Wiedzy

5-8 września 2018
Hołny Mejera


Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w konferencji
prof. dr hab. Leon Bobrowski - Politechnika Białostocka, PTI
prof. dr hab. Kazimierz Trzęsicki - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Edwarda Szczepanika w Suwałkach, PTIZAPROSZENIE DO KONFERENCJI

Karta uczestnictwa: (doc)  (pdf)

------- Granty konferencyjne PTI -------